Podsumowanie

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podsumował w obecności parlamentarzystów Pomorza Zachodniego działania administracji rządowej na terenie województwa podejmowane podczas kończącej się kadencji parlamentarnej.

– Lata 2015 – 2019 to naprawdę dobra zmiana dla Pomorza Zachodniego, okres wzrostu gospodarczego i spadku bezrobocia, okres niezwykle intensywnej pracy, czas wielu zrealizowanych oraz rozpoczętych inwestycji zmieniających oblicze naszego województwa; działań, których efekty mieszkańcy regionu mogą obserwować na co dzień oraz takich, które będą przynosić owoce w przyszłości – mówił wojewoda Tomasz Hinc – Zachodniopomorskie to w 2019 r. wielki plac budowy, w skali niespotykanej od przemian ustrojowych wolnej Polski. Realizowane są najważniejsze cele, które nasza wspólnota stawiała przed sobą od 1989 roku.

Wojewoda wymienił odbudowę gospodarki morskiej, pogłębienie toru wodnego, inwestycje infrastrukturalne, przemysłowe, drogowe w tym dalszą rozbudowa sieci dróg ekspresowych oraz gminnych i powiatowych, budowę tunelu w Świnoujściu czy też inwestycje kolejowe. Za jedne z najważniejszych działań wymienił te, które z województwa zachodniopomorskiego utworzą hub gazowy – rozbudowę gazoportu im Lecha Kaczyńskiego oraz budowę gazociągu Balticpipe.

Wojewoda wspomniał także o programach wsparcia społecznego i socjalnego (m.in. 500+, Dobry Start, Maluch+, Posiłek w szkole i w domu, Opieka 75+, Dostępność+, Za życiem, Senior+, Klub) oraz funduszu modernizacyjnemu służb: Policji i Straży Pożarnej.
– Na Pomorzu Zachodnim budowane są nowe komendy, strażnice i odtwarzane komisariaty, które nierozsądnie zostały zamknięte do 2015 r. –mówił wojewoda Tomasz Hinc – przekazujemy nowoczesne samochody, strażackie wozy ratownicze dla PSP i OSP, radiowozy, łodzie, sprzęt czy nowe mundury.

Wojewoda Tomasz Hinc wspomniał także inwestycje w obszarze służby zdrowia (np. zwiększony budżet zachodniopomorskiego oddziału NFZ o 28,5% oraz wieloletni program rozbudowy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego), wsparcie dla zachodniopomorskich szkół wyższych, program „Czyste powietrze”, program „Mieszkanie+” oraz wsparcie dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy czy deszczy nawalnych.

– Wszystkie te działania rozwijające region byłyby możliwe dzięki systematycznej, zgodnej i zaangażowanej pracy oraz współdziałania wielu osób: ministrów wywodzących się z naszego regionu – Szczególnie dziękuję Joachimowi Brudzińskiemu, Markowi Gróbarczykowi, Pawłowi Szefernakerowi, Krzysztofowi Kozłowskiemu, Maciejowi Kopciowi, Małgorzacie Golińskiej, Pawłowi Musze, Halinie Szymańskiej oraz parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości ziemi zachodniopomorskiej Leszkowi Dobrzyńskiemu, Arturowi Szałabawce, Michałowi Jachowi, Krzysztofowi Zarembie, Rafałowi Musze, Czesławowi Hocowi, Stefanowi Strzałkowskiemu – podkreślił wojewoda Tomasz Hinc – Dziękuję za wielkie wsparcie dla Pomorza Zachodniego: liderowi partii rządzącej Jarosławowi Kaczyńskiemu, Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, Premierom RP Beacie Szydło i Mateuszowi Morawieckiemu. Bardzo dziękuję także mojemu nieocenionemu zastępcy, wicewojewodzie Markowi Suboczowi oraz wszystkim szefom administracji zespolonej i niezespolonej w województwie a także wszystkim pracownikom i dyrektorom ZUW. Ostatnie cztery lata realizacji programu „Zachodniopomorskie Plus” to czas bardzo intensywnej pracy dla dobra naszych mieszkańców i przeszłości Pomorza Zachodniego.

Kronika zawierające podsumowanie działań administracji rządowej za okres 2015-2019 znajduje się na stronie internetowej ZUW (uwaga plik pdf ok 62MB):

http://www.szczecin.uw.gov.pl/Kronika2015-2019/Kronika%20wydarze%C5%84_2015-2019.pdf