Podejrzany o usiłowanie rozboju z użyciem noża został tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w dniu 18 września 2019 r. w Świnoujściu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował dokonać rozboju, w ten sposób, że grożąc użyciem posiadanego przy sobie noża zażądał od dwóch pokrzywdzonych kobiet wydania pieniędzy lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na ucieczkę pokrzywdzonych oraz jego zatrzymanie przez funkcjonariuszy Policji, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 2 kk.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu. Z dokonanych ustaleń wynika, że w dniu 18 września 2019 r. w Świnoujściu podejrzany zaatakował dwie pokrzywdzone kobiety grożąc im posiadanym przy sobie nożem oraz żądając wydania pieniędzy. Ostatecznie sprawca nie dokonał rozboju z uwagi na ucieczkę pokrzywdzonych. Jednocześnie powiadomieni o fakcie przestępstwa funkcjonariusze Policji dokonali zatrzymania mężczyzny w krótkim czasie po zdarzeniu. Następnie na wniosek prokuratora zostało zastosowane wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Obecnie w sprawie trwa dalsze gromadzenie materiału dowodowego.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia jakim jest nóż na podstawie art. 280 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

Prokuratura