Dziś – 41 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża