WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 13-10-2019 Miasto i Gmina Międzyzdroje

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania: 5436

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie): 3105

Frekwencja: 57,12%

SEJM:
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych): 3070.

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 181 głosów
Najwięcej głosów otrzymał/a: RZEPA Jarosław Michał – 73 głosy

Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 1016 głosów
Najwięcej głosów otrzymał/a: GRÓBARCZYK Marek Józef – 465 głosów

Lista nr 3 – KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ – 532 głosy
Najwięcej głosów otrzymał/a: WIECZOREK Dariusz Krzysztof – 157 głosów

Lista nr 4 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 157 głosów
Najwięcej głosów otrzymał/a: BEDKA Marcin Grzegorz – 58 głosów

Lista nr 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 1178 głosów
Najwięcej głosów otrzymał/a: NITRAS Sławomir Witold – 793 głosy

SENAT:
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) – 3029 głosów

KOCHAN Magdalena Maria zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 1956 głosów
KOSMAL Edward zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 1073 głosy