Miasto naliczyło kary dla wykonawcy Promenady Zdrowia

Ponad 1,5 mln zł wynosi łączna kwota kar, jakie miasto naliczyło wykonawcy Promenady Zdrowia. Główną część tej kwoty stanowi kara za niedotrzymanie terminu wykonania inwestycji.

Przypomnijmy.

Umowa między miastem i wykonawcą, którym było konsorcjum firm MCC S.A z Chodcza i Molewski sp. z o.o. z Włocławka podpisana została pod koniec marca 2018 r. Pierwotnym terminem zakończenia prac był koniec października 2018 r. Później strony podpisywały aneksy do umowy, które m.in. zmieniały zakres zamówienia oraz wydłużały termin zakończenia prac. Wykonawca przedłużające się prace tłumaczył m.in. problemami z dostawą płytek spowodowaną awarią taśmy produkcyjnej u dostawcy (fakt ten potwierdził producent).

Ostatni z aneksów wyznaczył termin oddania Promenady Zdrowia na dzień 19 lipca br. Tego terminu wykonawca także nie dotrzymał. Inżynier kontraktu potwierdził zakończenie prac 34 dni później. Zgodnie z zapisami umowy, za każdy dzień zwłoki zamawiający miał prawo do naliczania kary w wysokości ponad 22 tys. zł. Łącznie uzbierała się kwota wynosząca 1 498 553,58 zł. Ponadto naliczone zostały kary za inne odstępstwa od umowy. Łączna suma naliczonych kar wynosi 1 523 053,58 zł.

Info UM

#Świnoujście – Promenada zdrowia nocą – A takie Świnoujście znacie ??