Kierowco – nie blokuj zatoki autobusowej

Do sklepu, szkoły, do apteki, na pocztę, bo wysadzam dziecko. Tak często tłumaczą się Policjantom kierowcy, którzy tylko „na krótką chwilę” zatrzymali się w zatoce autobusowej. Prawo o ruchu drogowym wyraźnie określa zasady zatrzymywania się, parkowania i postoju pojazdów.

Funkcjonariusze wzmożyli działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w rejonie przystanków autobusowych na których nagminnie zatrzymują się kierujący samochodami. Jedno z takich miejsc usytuowane jest na ul. Wolności, w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3.
Tłumaczenia jakie słyszeli dzisiaj mundurowi były różne takie jak: „spieszę się do pracy, „córka zapomniała zeszytu” a najczęstszym jest: „ja tylko na chwilę”. Taki stan rzeczy nie jest dopuszczalny tym bardziej, że swoim zachowaniem utrudniany nie tylko ruch autobusów lecz również możliwość bezpiecznego wysadzenia i zabrania z przystanku podróżnych.

Przypominamy: zgodnie z art. 97 KW w zw. z art. 49, ust. 1, pkt. 9 Ustawy Prawo o ruchu drogowym: „zabrania się zatrzymania pojazdu: w odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoka – na całej jej długości”. Grzywna w postaci mandatu karnego za takie wykroczenie wynosi 100 pln oraz 1 punkt karny do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego będą przede wszystkim uświadamiać kierowców o zagrożeniach związanych z parkowaniem w zatokach autobusowych a podróżujących autobusami i pieszych o zagrożeniach związanych z przechodzeniem w miejscach do tego nieprzystosowanych i nagłym wychodzeniu na jezdnie zza stojącego autobusu.