Według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2019 roku wyniosła 40 294 osoby. Liczba zarejestrowanych w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 30 osób (0,1%), a w porównaniu z wrześniem 2018 roku jest niższa o 3 691 osób (8,4%).

Z ostatniego oficjalnego komunikatu GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2019 r. wyniosła 6,5% wobec 7,1% rok wcześniej.

Bezrobocie w regionie na koniec września 2019 roku może pozostać na poziomie 6,5%.

We wrześniu 2019 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy w województwie łącznie 6 968 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wobec 7 294 miesiąc wcześniej i 5 752 we wrześniu 2018 r