Akt oskarżenia przeciwko sprawcy śmiertelnego wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Prokurator Rejonowy w Świnoujściu skierował do Sądu Rejonowego w Świnoujściu, akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 10 lutego 2019 r. w Świnoujściu przy ul. Barlickiego umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że znajdując się pod wpływem amfetaminy kierował samochodem osobowym marki BMW jadąc z prędkością nadmierną, przekraczającą wartość administracyjnie dopuszczalną w wyniku czego najechał na prawe pobocze co doprowadziło w konsekwencji do dachowania pojazdu, w następstwie którego jeden z pasażerów pojazdu doznał ciężkich obrażeń ciała skutkujących jego śmiercią, zaś drugi pasażer doznał obrażeń ciała na okres przekraczający 7 dni, tj. o czyn z art. 177 § 1 i 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w godzinach nocnych w dniu 10 lutego 2019 r. podejrzany kierował swoim samochodem marki BMW wioząc jako pasażerów swoich dwóch znajomych.

W pewnym momencie na skutek nadmiernej prędkości podejrzany stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na prawe pobocze, po czym pojazd dachował. Jeden z pasażerów w wyniku wypadku doznał rozległych obrażeń ciała, które skutkowały jego śmiercią, zaś drugi mężczyzna doznał obrażeń ciała między innymi w postaci złamania trzonu kości udowej prawej, które to obrażenia naruszyły prawidłowe funkcjonowanie narządu ciała na okres powyżej 7 dni.

Przeprowadzone badania wykazały ponadto, że kierujący pojazdem znajdował się pod wpływem narkotyków tj. amfetaminy.

W toku śledztwa sprawca został zatrzymany i na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowany. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dniu kierowania aktu oskarżenia. Za zarzucane podejrzanemu przestępstwo na podstawie art. 177 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jednocześnie – w związku z kierowaniem przez podejrzanego pojazdem pod wpływem amfetaminy – ustawa przewiduje możliwość wymierzenia kary surowszej tj. od 2 lat do 12 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura