Tunel w Świnoujściu wchodzi w etap robót budowlanych

Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. Decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalności, co daje wykonawcy możliwość niezwłocznego przystąpienia do prac budowlanych. Tym samym, po wielu latach oczekiwania, tunel w Świnoujściu przechodzi z fazy analiz, planów i projektów do realizacji robót budowlanych.

Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu.
– Bardzo się cieszę, że mogę dziś uczestniczyć w przekazaniu przez wojewodę zachodniopomorskiego zgody na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie tunelu pod Świną. Przez kilkadziesiąt lat nie udawało się połączyć Świnoujścia z lądem połączeniem drogowym. Obecny rząd tę niemoc przełamuje – powiedział 7 października 2019 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Inwestycja realizowana jest w ramach podpisanej we wrześniu 2018 r. umowy z konsorcjum firm PORR, Gulermak i Energopol Szczecin. Kontrakt o wartości 793 mln zł realizowany jest w formule projektuj i buduj. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest we wrześniu 2022 r. Inwestorem jest Miasto Świnoujście, które finansuje inwestycję, a GDDKiA pełni rolę inwestora zastępczego wspierając samorząd w prowadzeniu inwestycji. Projekt jest dofinansowany ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, kwota dofinansowania to 775,6 mln zł.

Nowy odcinek drogi będzie miał łączną długość 3,4 km, z czego niemal połowa pobiegnie przez jednorurowy tunel, z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu.

Pierwsze roboty budowlane
W ciągu najbliższego tygodnia wykonawcy zostanie przekazany plac budowy. W pierwszym etapie rozpocznie się sprawdzanie saperskie terenu inwestycji. Ruszą również wycinki drzew, a teren inwestycji zostanie wytyczony geodezyjnie. Z początkiem 2020 r. ruszą zasadnicze roboty związane z wykonywaniem szybu startowego tunelu po stronie wyspy Uznam. Tunel będzie składał się z trzech części: wykonanej w murach oporowych o długości 475 m, metodą odkrywkową o długości 295 m oraz zasadniczej części drążonej o długości 1,48 km.

Drążenie tunelu z komory startowej położonej po stronie wyspy Uznam będzie wykonywała maszyna drążąca (TBM) o długości 100 metrów, której tarcza będzie miała średnicę 13,5 metrów. Maszyna TBM będzie zostawiała za sobą gotowy tunel złożony z prefabrykowanych elementów. Samo drążenie będzie trwało kilka miesięcy, w sierpniu 2021 r. maszyna powinna przebić się do szybu końcowego położonego na wyspie Wolin. Następnie zostanie zdemontowana.

Droga w tunelu
W wydrążonym tunelu niezbędne będzie wykonanie drogi wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do jej funkcjonowania. Powstanie jezdnia wraz z położoną poniżej galerią ewakuacyjną. Zejścia z poziomu tunelu do galerii ewakuacyjnej będą wychodziły poza rurę tunelu i będą wykonywane metodą mrożenia gruntu. Bardzo ważne będą również urządzenia wentylacyjne i systemy bezpieczeństwa. Do funkcjonowanie tunelu konieczny jest układ dróg dojazdowych. Po stronie wyspy Uznam zlokalizowany będzie budynek, z którego tunel będzie zarządzany. Zgodnie z kontraktem, we wrześniu 2022 r. wszystkie roboty powinny zostać zakończone i kierowcy powinni zacząć korzystać z tunelu łączącego Świnoujście z resztą Polski.