Wojewoda Tomasz Hinc, prezydent Miasta Świnoujście Janusz Żmurkiewicz, zastępca komendanta Policji Dariusz Augustyniak oraz komendant wojewódzki Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
Jacek Cegieła podpisali dziś porozumienie w sprawie budowy nowej komendy policji w Świnoujściu