Zatrudnianie młodocianych

Wszechobecne zjawisko, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, z którym mierzy się wielu pracodawców, jest związane z koniecznością zatrudniania osób młodocianych. Niestety wielu pracodawców nie orientuje się w przepisach, zwłaszcza tych zawartych w kodeksie pracy i w związku z brakiem świadomości, a niekiedy celowo, dochodzi do licznych naruszeń, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji natury prawnej. Są branże, w których młodociani są podstawową siła roboczą w branżach sezonowych.

Pracodawcy chętnie zatrudniają młodocianych zwłaszcza do prowadzenia sezonowych działalności. Proste prace niewymagające posiadania odpowiednich kwalifikacji, są idealne dla osób w odpowiednim wieku. Jednak niezbędne jest posiadanie choćby podstawowych informacji o zatrudnianiu młodocianych, a na pomoc przychodzi z pomocą Kodeks pracy, a zwłaszcza dział dziewiąty zatytułowany „zatrudnianie młodocianych”. Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 rok życia, a nie ukończyła 15 lat, choć niekiedy są sytuacje, w których można zatrudnić osobę, która ukończyła 14 rok życia, tj. osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. Regułą jest, że zabronione jest zatrudnianie osób poniżej 15 roku życia.

Co jeszcze oprócz kryterium wieku musi spełniać osoba małoletnia, która może zostać zatrudniona. Zawsze bez względu na miejsce wykonywania pracy czy siedzibę pracodawcy pomocy należy szukać u prawnika by rzetelnie analizować przypadki zatrudniania małoletnich. Przede wszystkim, dlatego adwokat gdynia w sytuacji, gdy zatrudniamy młodocianego wskaże wszelkie problemy, które mogą pojawić się w oparciu o kodeks pracy. Poza wiekiem młodociany musi skończyć co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową, przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Poza powyższym są również pewne odstępstwa i dlatego trzeba koniecznie skonsultować kwestię zatrudnienia z prawnikiem.

 

Przykładowo do pierwszego warunku – ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej – młodociany może zostać zwolniony na wniosek zgłoszony przez jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli nie podlega obowiązkowi szkolnemu lub uzyskał zwolnienie kuratora oświaty od spełnienia tego obowiązku. Może być również zwolniony z obowiązku dopełnienia warunku ukończenia szkoły podstawowej młodociany, który ukończył 16 lat, podlega obowiązkowi szkolnemu i uzyskał zezwolenie dyrektora szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka, na spełnienie obowiązku szkolnego poza tą szkołą albo uzyskał skierowanie dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, do klasy przysposabiającej do pracy zawodowej.

 

Młodociany, który nie ukończył szkoły podstawowej, może być zatrudniony w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy u pracodawcy lub w ramach Ochotniczych Hufców Pracy. Po ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy z młodocianym może być zawarta umowa o pracę, chociaż nie ukończył on szkoły podstawowej – jeżeli nie podlega obowiązkowi szkolnemu.

 

Patrząc na powyższe trzeba zawsze mieć na uwadze przepisy kodeksu pracy i zatrudniając młodocianego bacznie zwracać uwagę na przepisy. Warto zatrudniać osoby młodociane tylko należy zwracać uwagę by mieścić się ramach dozwolonych prawem, a wiemy, że wielu pracodawców nagina rzeczywistość do swoich potrzeb, co później może kończyć się poważnymi konsekwencjami.