Czy mieszkańcy Świnoujścia będą ewakuowani – sztab kryzysowy zbiera się jutro.

O tym, że znaleziono niewybuch przy przeprawie Karsibór informujemy już od kilku dni.

Dziś potwierdziliśmy, że jest to bomba lotnicza – Tallboy.

Jutro wojewódzki sztab kryzysowy będzie obradował na sposobem wydobycia i zniszczenie niebezpiecznego znaleziska.

Jest kilka propozycji  – jak wydobyć i zneutralizować Tallboya.

Być może będzie potrzebna ewakuacja dużej części mieszkańców Świnoujścia.

Gdy tylko zdobędziemy informacje przekażemy ją Państwo na łamach naszego portalu.

Świnoujście – Oznakowano położenie bomby lotniczą Tallboy – Promy kursują bez przeszkód.

Świnoujście – To już pewne – podwodne znalezisko to Tallboy

Świnoujście – Będzie potrzebna ewakuacja połowy miasta ?? Co znaleźli płetwonurkowie – czy to Tallboy ??