Szansa dla Niewidomych. Otwórz oczy. Zobacz więcej!

Fundacja Szansa dla Niewidomych serdecznie zaprasza na seminarium w zakresie projektowania uniwersalnego oraz obsługi klienta z niepełnosprawnościami pn. „Otwórz Oczy – Zobacz Więcej! – III edycja”. Zobacz więcej.

W ramach seminarium poruszona zostanie tematyka związana, m.in. z:

– definicją i rodzajami niepełnosprawności, stereotypami dotyczącymi osób niepełnosprawnych oraz ich prawami;

– potrzebami i trudnościami osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności pod kątem korzystania z przestrzeni publicznej oraz diagnozą głównych barier architektonicznych;

– zwiększaniem jakości obsługi osób z niepełnosprawnościami;

– zasadami właściwego zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

Seminarium w Świnoujściu odbędzie się dnia 23 września br. (poniedziałek) w godz. 10:00 – 14:00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Wojska Polskiego 1/1 (sala kameralna na 2. piętrze).

Spotkanie skierowane jest do Radnych Miasta, powiatowej rady ds. osób niepełnosprawnych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w tym przedstawicieli szkół, instytucji kultury, instytucji pomocowych, służby zdrowia, także przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Udział w seminarium jest bezpłatny. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz rejestracji należy kontaktować się z Biurem Regionalnym Fundacji Szansa dla Niewidomych w Szczecinie. Osoba do kontaktu: Katarzyna Kozak, tel. 606 275 100 / 91 434 46 20, e-mail: szczecin@szansadlaniewidomych.org

Zachęcamy do udziału w seminarium oraz do dalszego rozpowszechniania zaproszenia!

Zadanie publiczne finansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News