Sesja Rady Miasta

W czwartek 26 września 2019 r. odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Świnoujście VIII kadencji.

Na wniosek Prezydenta Miasta sesję zwołuje Przewodnicząca RM. Początek o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

Poniżej publikujemy projekt porządku obrad i terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Świnoujście.

PORZĄDEK OBRAD XVIII SESJI

VIII KADENCJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE,

która ma się odbyć w dniu 26 września 2019 roku (czwartek) o godz. 9.00

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych

w okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

4. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.

5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2019 – 2028.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Świnoujście, od dnia 1 września 2019 roku.

8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie dodatków do wynagrodzeń nauczycieli.

9. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska