Zabójca z kina zasiądzie na ławie oskarżonych – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie w dniu 10 września 2019 r. skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie oskarżonemu o to, że:

I w dniu 23 grudnia 2018 r. w Szczecinie w kinie „Multikino” w centrum handlowo-rozrywkowym działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia pokrzywdzonego wielokrotnie ugodził go nożem w klatkę piersiową, w okolice łopatek, ręce, szyję i obojczyk, czym spowodował między innymi mnogie rany kłuto-cięte szyi i klatki piersiowej, wskutek czego doszło ciężkich obrażeń ciała skutkujących śmiercią pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 148 § 1 kk, II w tym samym czasie i miejscu działając w zamiarze bezpośrednim usiłował pozbawić życia drugiego pokrzywdzonego mężczyznę poprzez wielokrotne ugodzenie go nożem w klatkę piersiową, szyję, kończynę górną prawą i lewą co skutkowało powstaniem rozległej rany ciętej szyi i przecięciem dużych naczyń szyjnych w postaci tętnic i żył szyjnych, a także powstaniem dwóch ran kłutych klatki piersiowej po stronie lewe, rany ciętej na prawym i lewym barku, które to obrażenia spowodowały krwawienie na granicy wstrząsu hipowolemicznego, co stanowiło chorobę realnie zagrażającą życiu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na ucieczkę pokrzywdzonego i udzielenie jemu pomocy przez osoby trzecie oraz interwencję funkcjonariuszy Policji, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk i inne.

Śledztwo w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo.

W toku postępowania ustalono, że oskarżony, który znał wcześniej jednego z pokrzywdzonych, w dniu 23 grudnia 2018 r. po uprzednim ustaleniu, że tego dnia mężczyzna ten wraz ze swoim znajomym wybiera się do kina – nabył bilet na ten sam seans, a następnie sam również udał się do tego kina. Będąc już na miejscu oskarżony, który posiadał przy sobie nóż, skierował się do rzędu znajdującego się bezpośrednio za rzędem, w którym siedzieli pokrzywdzeni.

Następnie zaatakował on obu mężczyzn zadając im liczne rany. W rezultacie – na skutek ciężkich obrażeń ciała znajomy oskarżonego zmarł, drugi zaś mężczyzna doznał ciężkich obrażeń ciała, jednakże zdołano go uratować dzięki pomocy udzielonej przez osoby trzecie i interwencję funkcjonariuszy Policji.

Z powyższych względów oskarżonemu przedstawiono zarzut zabójstwa jednego z mężczyzn oraz usiłowania zabójstwa drugiego.

Oskarżony został zatrzymany bezpośrednio po dokonanej zbrodni, a następnie na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany. Ten środek zapobiegawczy stosowany był wobec niego również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Oskarżony (lat 26) nie był wcześniej karany sądownie. W toku śledztwa nie ustosunkował się do treści stawianych jemu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień w sprawie. Za zarzucaną m. in. zbrodnię zabójstwa na podstawie art. 148 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura