Podejrzany o posiadanie znacznej ilości marihuany tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Choszcznie.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Choszcznie, Sąd Rejonowy w Choszcznie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec mężczyzny podejrzanego o to, że:

w dniu 20-21 sierpnia 2019 r. w Choszcznie posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany o łącznej masie 86,164grama netto, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W dniu 21 sierpnia 2019 r. funkcjonariusze Policji dokonali przeszukania w wyniku którego ustalono, iż podejrzany posiadał zarówno przy sobie jak i w swoim miejscu zamieszkania środek odurzający w postaci marihuany o wadze blisko 90 gram.

W związku z powyższym podejrzany został zatrzymany, a następnie na wniosek prokuratora – tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Aktualnie w sprawie w dalszym ciągu trwa gromadzenie materiału dowodowego.

Za zarzucany podejrzanemu czyn grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Prokuratura