Już w ten weekend. Rodzinny piknik i parkrun

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu każdego roku organizują Kampanię Promującą Rodzicielstwo Zastępcze. Rodzic zastępczy to osoba, która zgodnie z określonymi prawem procedurami przejmuje opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy jego rodzice z różnych względów nie mogą jej dalej sprawować (np. sieroctwo, zaniedbanie, alkoholizm, przemoc).

W tym roku odbędą się dwie imprezy. Podobnie jak w roku ubiegłym, w tym roku centralnym punktem Kampanii będzie miejska impreza – Piknik Rodzinny z atrakcjami dla najmłodszych mieszkańców naszego Miasta i ich rodziców, która odbędzie się 15 września 2019r. w godzinach od 14 00 do 1700 w Muszli Koncertowej w Świnoujściu. Imprezę rozpocznie występ Orkiestry Wojskowej. Będą także inne atrakcje: występ klauna, pokaz iluzji, animacje jak np. wielkie bańkowanie, malowanie twarzy, wodne eksperymenty, pokazy sztuk walki i inne. Dla mieszkańców naszego Miasta, zarówno dużych jak i małych będzie poczęstunek: grochówka i wata cukrowa. Podczas Pikniku będzie miał miejsce również słodki kiermasz zorganizowany przez Drużynę Aniołów i Szpital Miejski im. Jana Garduły. DKMS przeprowadzi rejestrację potencjalnych dawców szpiku.

Natomiast dzień wcześniej, w sobotę 14 września 2019r. odbędzie się po raz pierwszy organizowany w ramach Kampanii – Parkrun. Jest to bieg na dystansie 5km organizowany cyklicznie w ciągu roku. Rozpoczęcie biegów o godzinie 9 00 w Parku Zdrojowym. Dla wszystkich uczestników mamy pamiątkowe medale.

Wszelkich dodatkowych informacji mogą udzielić pracownicy Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 913225483, 913225496).

Gabriela Poniedziałek – Petruk

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu