Będą prysznice na międzyzdrojskiej plaży

Miło nam poinformować, że dzisiaj 9 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, przy udziale Skarbnika Gminy Agnieszki Sadki podpisali umowę o dofinansowanie na operację „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego i okolic”, pt. „Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach”, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętym Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w programie „Rybactwo i Morze”.

Gmina otrzymała kwotę wsparcia w wysokości – 219 693,00 zł, co stanowi 69,20 % ogólnych kosztów realizacji operacji. W ramach realizacji tej operacji wiosną 2020 r. przy 3 zejściach na plażę w Międzyzdrojach, oznaczonych C – przy Alei Gwiazd, F – przy ul. Rybackiej i H – przy ul. Wesołej zostaną wykonane stałe przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do zasilania pryszniców plażowych dwuramiennych z wodomyjkami wraz z włączeniem ich do miejskiej sieci wod-kan.
Prysznice poprawią komfort osób korzystających z naszej plaży w okresie wakacji.

Jadwiga Bober
Inspektor ds. społecznych,
kultury fizycznej
i funduszy zewnętrznyc