Zarząd Osiedla Karsibór zwołuje Ogólne Zebranie Mieszkańców w dniu 5 września 2019r (czwartek) o godzinie 18:00 w filii Miejskiego Domu Kultury W Karsiborze przy ul 1-go Maja 40

Na zebraniu obecni będą:

Zastępca Prezydenta p. Barbara Michalska – odniesie się do planowanego remontu ulicy 1-go Maja i dalszych działań inwestycyjnych na naszej wyspie

Przedstawiciele firmy usuwającej niewypały i niewybuchy zalegające na dnie toru wodnego- przedstawi sposoby ich utylizacji i odpowie na pytania dotyczące bezpieczeństwa podejmowanych prac.

Planowany porządek obrad:

Otwarcie Zebrania
Zatwierdzenie proponowanego porządku zebrania
Wystąpienia zaproszonych osób i dyskusja
Informacja o planowanym pikniku „Święto wyspy Karsibór” w dniu 14 września 2019
Dyskusja o sprawach związanych z osiedlem Karsibór
Zamknięcie zebrania
Serdecznie Wszystkich zapraszamy

Info UM