Bezrobocie na rekordowo niskim poziomie

Kolejny dobry miesiąc na rynku pracy. Główny Urząd Statystyczny podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu bieżącego roku wyniosła 5,2 proc. Zarówno liczba bezrobotnych figurujących w rejestrach urzędów pracy, jak i stopa bezrobocia były niższe od tych notowanych przed miesiącem oraz przed rokiem.

Opublikowane w poniedziałek dane GUS potwierdzają wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Stopa bezrobocia w lipcu 2019 roku wyniosła 5,2 proc. wobec 5,3 proc. w czerwcu bieżącego roku
W porównaniu do lipca 2018 roku stopa bezrobocia była niższa o 0,6 pkt proc.
W końcu lipca br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 868,4 tys. bezrobotnych, tj. o 8,7 tys. (o 1,0 proc.) mniej niż przed miesiącem i o 93,4 tys. (o 9,7 proc.) mniej niż przed rokiem
W lipcu najniższy wskaźnik bezrobocia odnotowano w Wielkopolsce (2,8 proc.), a najwyższy – w warmińsko-mazurskim (8,7 proc.).
Cieszy nas, że urząd statystyczny potwierdził nasze szacunki. Sytuacja jest stabilna, a rynek pracy wciąż utrzymuje się bardzo dobrej kondycji. Mówimy wciąż o rekordowo niskim poziomie bezrobocia. Począwszy od 1991 roku, wskaźnik bezrobocia w lipcu nigdy nie był tak niski – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Z opublikowanych przez GUS danych wynika, że w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszył się udział (w ogóle figurujących w rejestrach urzędów pracy) osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dotyczy to osób długotrwale bezrobotnych, osób w wieku poniżej 25. roku życia oraz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

GUS podaje, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. ukształtowało się na poziomie 6397,2 tys. osób i było o 2,7 proc. wyższe niż przed rokiem.