Stadion Miejski: Wieści z budowy #12

Budynek Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży sięga już pierwszego piętra. Prace budowlane toczą się także przy boisku treningowym nr 3 oraz na trybunach Stadionu Miejskiego, gdzie wkrótce rozpoczną się roboty palowe.

W ostatnich dniach Wykonawca inwestycji zakończył montaż elementów prefabrykowanych konstrukcji parteru budynku CSDiM oraz kontynuował tam roboty murowe i sanitarne oraz prowadził działania związane wykonaniem posadzki na gruncie i ścian monolitycznych piętra.

Na trybunie zachodniej i południowej trwają prace związane z wykonaniem platform roboczych pod palowanie. To niezbędny element do przeprowadzenia procesu palowania, który zaplanowano na pierwszą połowę września. Równolegle na tych trybunach będą kontynuowane roboty ziemne i fundamentowe.

O dalszych działaniach na budowie Stadionu Miejskiego oraz Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży będziemy informować Państwa na bieżąco w kolejnych komunikatach.

Centrum Informacji Miasta

Urząd Miasta Szczecin