Debata o przyszłości oświaty

Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny odbył się dziś w Szczecinie. W debacie na temat oświaty z udziałem wiceministra edukacji narodowej Macieja Kopcia, wicewojewody zachodniopomorskiego Marka Subocza i zachodniopomorskiej kurator oświaty Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy uczestniczyli dyrektorzy szkół, przedstawiciele nauczycieli, rodziców, uczniów, samorządów, związków zawodowych i organizacji pozarządowych.

– Rozmowy przebiegały w rzeczowej atmosferze dialogu – powiedział podsumowując obrady wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć. – Uczestnicy poruszali ważne kwestie, m.in. dotyczące szkolnictwa zawodowego, systemu egzaminacyjnego, czy roli samorządów uczniowskich.

– Spotkanie w szerokim gronie, z osobami zainteresowanymi pozytywnymi zmianami w oświacie było niezwykle potrzebne – dodał wicewojewoda Marek Subocz. – Zgłoszone postulaty zostaną przedstawione premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

WZ