Podpisanie ostatniej umowy na pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin

W poniedziałek 19 sierpnia 2019 roku na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyła się konferencja z udziałem ministra Marka Gróbarczyka, wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca oraz dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciecha Zdanowicza, podczas której została podpisana umowa na modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego.

Uczestnicy konferencji prasowej stają przy mikrofonach na nabrzeżu przy torze wodnym w Szczecinie.
Umowa na Wykonanie robót budowlanych: Modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie jest ostatnią zawieraną w ramach inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.

„Ta inwestycja to niezwykle ważne zadanie, bez którego nie można realizować rozwoju portów Szczecin Świnoujście. Wierzymy, że dzięki inwestycji zwiększymy dwukrotnie możliwości przeładunkowe portów.” – mówił minister Gróbarczyk.

Wykonawcą wyłonionym w ramach procedury zamówień publicznych jest Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. z o.o. ze Szczecina. Koszt inwestycji to ok. 52,5 mln zł.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego zajmuje teren prawie 6,8 ha i znajdują się na niej m.in. budynki biurowe, warsztatowe, hala pław, budynki magazynowe, trafostacje, parking, garaże, zaplecze kontenerowe, place i drogi wewnętrzne oraz baseny dla jednostek pływających..

Urząd Morski w Szczecinie w ramach prowadzonej statutowej działalności realizuje m.in. zadania z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, ochrony portów i żeglugi morskiej oraz oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego polskich obszarów morskich.

Podstawą do przeprowadzenia modernizacji terenu jest m.in. częste zalewanie znajdujących się tam obiektów, związane z wysokim poziomem wód gruntowych. W ramach modernizacji przewidziane jest kompleksowe zagospodarowanie terenu i scalenie zabudowy. Wykonany zostanie również remont basenu południowego, bez zmiany jego przeznaczenia i z zachowaniem linii brzegowej.

Realizacja prac planowana jest na lata 2019 – 2022.