Marynarze 8 Flotylli Obrony Wybrzeża bezpiecznie podnieśli z dna Zalewu Szczecińskiego dwa niewybuchy z czasów wojny.

Teraz pracują dalej, na morzu, bo waśnie na poligonie morskim oba niewybuchy zostaną unieszkodliwione.

Niektórzy pytali, dlaczego akcję przeprowadza się w dzień pracujący, a nie w niedzielę, jak to było poprzednio.

Wyjaśniam.

Termin jest uzależniony od warunków pogodowych. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo marynarzy 8 FOW, tych którzy schodzą na dno i podejmują niewybuchy na pokład okrętu, a potem je transportują na poligon i tam niszczą.

To jest najważniejsze. To, że świeci słońce i jest ciepło, nie oznacza dobrych warunków dla nurków – minerów. Dlatego to marynarka ustala termin. Wczoraj te warunki nie były sprzyjające, w czwartek (15 sierpnia, święto również). Według prognoz dzisiejszy dzień był tzw. okienkiem pogodowym, jedynym w tym tygodniu był dogodnym dla takiej akcji.

Dziękuję wszystkim, którzy na wodzie i lądzie zadbali o bezpieczeństwo: Policji, Straży Granicznej, Pomorskiemu Oddziałowi SG, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Ratownikom Wodnym.

Poinformował Prezydent Świnoujścia