Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach w sprawie dopuszczenia się wobec małoletniego poniżej 15 lat innej czynności seksualnej

Prokurator Rejonowy w Pyrzycach skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskarżenia przeciwko 22– letniemu mężczyźnie, zarzucając mu dopuszczenie w okresie od 31 stycznia 2019 r. do 11 lutego 2019 r. w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wobec małoletniej poniżej 15 lat, innych czynności seksualnych, polegających na dotykaniu jej w miejscach intymnych, tj. o czyn z art. 200 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Wobec sprawcy w toku śledztwa i w momencie kierowania aktu oskarżenia stosowny był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Prokuratura