5000 cystern załadowano w polskim #TerminaluLNG.💪

Dzisiaj o poranku wyjechała TA jubileuszowa. 🎂

Około 200 tys. m3 – tyle skroplonego gazu ziemnego załadowaliśmy od uruchomienia instalacji w „rurociągi na kołach”. 😗

#LNG #safetyEnergy


Foto: Polskie LNG S.A.

Foto: Polskie LNG S.A.
Foto: Polskie LNG S.A.