Wejście na plażę od Powstańców Śląskich gotowe ma być do końca tygodnia

Tak deklaruje wykonawca inwestycji konsorcjum MCC – Molewski. Całość jest już „wykorytowana” ustawione są krawężniki wyznaczające szerokość wejścia. Na większości jest gotowa także podbudowa.

Nie ulega wątpliwości, że to najważniejsze wejście na świnoujską plażę. Dlatego zakończenie jego budowy jest bardzo pilne.

W poniedziałek (22 lipca) pracownicy ustawiali odpowiednią geometrię, tak by po ułożeniu płytek woda nie tworzyła kałuż, a odpływała w odpowiednim kierunku do wyznaczonych wpustów. Tylko na samej plaży trwały jeszcze prace przy podbudowie. Przedstawiciel wykonawcy zapewniał, że upora się z tym zadaniem do końca bieżącego tygodnia.

Wejście to ma szczególne znaczenie, bo będzie ona także służyło jako wjazd na plażę dla samochodów technicznych i ratunkowych. Dlatego podbudowa pod nim jest mocniejsza niż w przypadku innych wejść.

Jednocześnie z wejściem wykonana ma być nawierzchnia brakującego odcinka Promenady Zdrowia (pomiędzy ulicami: Powstańców Śląskich i Energetyków).

Trwają także wzmożone prace przy budowie wejścia/wjazdu na drugim, skrajnym krańcu promenady, na przedłużeniu ul. Małachowskiego.

Info, foto UM