Informacja dyrektora w sprawie naboru do Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” w Świnoujściu

Informacja dyrektora w sprawie naboru do Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” w Świnoujściu

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” w Świnoujściu informuje, iż nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbył się zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli w oparciu o prawo oświatowe, Uchwałę Nr LIII/398/2018 r. Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 stycznia 2018 r. oraz Zarządzenie nr 65/2019 r. Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 28 stycznia 2019r.

Nabór przeprowadzono z pomocą systemu elektronicznego Vulcan, zgodnie z kryteriami ustawowymi, kryteriami przyjętymi przez Radę Miasta Świnoujście oraz z przyjętym harmonogramem.
Przyjęcia rozpoczęto od składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Pierwszy etap to nabór na wolne miejsca zgodnie z ofertą przyjęć, po przyjęciu dzieci kontynuujących.

Kolejny etap to wskazanie przez Prezydenta Miasta wolnych miejsc dla dzieci nie przyjętych do przedszkoli.

Ostatni etap to postępowanie uzupełniające.

W przypadku Przedszkola Miejskiego nr 11 „Tęcza” w Świnoujściu dwa pierwsze etapy zakończyły się przyjęciem 120 dzieci.

W związku z planami ukończenia budowy nowego przedszkola przy ul. Bydgoskiej 15, jeszcze przed rozpoczętą rekrutacją do przedszkoli miejskich – rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola przy ul. Gdyńskiej 27 b decyzją Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 stycznia 2019 r. zostali poinformowani o zamiarze przekształcenia przedszkola i przeniesieniem placówki na ul. Bydgoską 15.

W związku z dużą liczbą dzieci, które nie dostały się do przedszkola w pierwszym naborze, zapadła decyzja czasowego pozostawienia kilku oddziałów w budynku przy ul. Gdyńskiej 27b oraz wskazano przez Prezydenta miejsce naboru rodzicom Przedszkole nr 11 w dwóch budynkach.

Ponieważ liczba wskazanych dzieci przekraczała ilość miejsc w budynku przy ul. Bydgoskiej 15 decyzją dyrektora do budynku przy ul .Bydgoskiej przyjęto wszystkie dzieci ze starszych roczników (2015, 2014, 2013 ), uzupełniając już istniejące grupy wiekowe, dzieci posiadające orzeczenia o kształceniu specjalnym, opinie pedagogiczne i inne schorzenia wynikające z dokumentacji lekarskiej. Ponadto przyjęto dzieci z rocznika 2016 , które nie zostały przyjęte w pierwszym naborze, a Przedszkole Miejskie nr 11 było przedszkolem pierwszego wyboru.

Decyzja naboru starszych dzieci do budynku przy ul Bydgoskiej 15 daje możliwość, po ukończeniu edukacji przedszkolnej przez 6 latków systematycznego przenoszenia dzieci z budynku przy ul. Gdyńskiej 27b.

Ponadto chciałabym odnieść się do warunków jakie spotkają dzieci w budynku przy ul. Gdyńskiej 27b.

Od lat Przedszkole Miejskie nr 11 przy ul. Gdyńskiej 27b cieszy się dobrą opinią. Potwierdziły tę opinię spotkania z rodzicami, którzy zapisywali w tym roku dzieci do przedszkola ze wskazań Prezydenta.

Przedszkole jest kameralnym i bezpiecznym miejscem dla młodszych dzieci. Pomieszczenia są funkcjonalne. Dzieci mają do dyspozycji dużą słoneczną salę, szatnię i łazienkę. Wszystkie pomieszczenia są dobrze wyposażone i dostosowane do potrzeb dziecka przedszkolnego.

W przedszkolu dzieci mają możliwość korzystania z sali gimnastycznej, sali zabaw. Sale przedszkolne są wyposażone w nowoczesne monitory multimedialne, dzięki czemu zajęcia są prowadzone w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne. Aranżacja sal sprzyja rozwijaniu zainteresowań dzieci i naturalnej ciekawości otaczającego świata.

Dzieci objęte będą pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Będą uczestniczyć w zajęciach nauki języka niemieckiego w większym wymiarze niż to przewiduje podstawa programowa. Planowane są bezpłatne zajęcia rytmiki (w miarę pozyskania i zatrudnienia nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami).

Wszystko to, z zaangażowanymi rodzicami gwarantują naszym dzieciom miłą i bezpieczną zabawę i edukację.

Aby oddać prawdę dotyczącą przedszkola zapraszam do zajrzenia do środka przedszkola.

Z poważaniem Krystyna Skulich
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” w Świnoujściu

Related posts

Świnoujście. Filmowcy wrócą na wyspy

Świnoujście. 333. anielski parkrun

Świnoujscie. Prognoza pogody dla Świnoujścia na 20 lutego 2024