Komunikat ZPWIS w Szczecinie nt. zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na odrę w województwie zachodniopomorskim – stan na dzień 22 lipca 2019 r.

W okresie od 15.07-21.07.2019 r. do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego nie zgłoszono nowych przypadków podejrzeń zachorowań / zachorowań na odrę.

W ww. okresie na terenie województwa zachodniopomorskiego nie odnotowano ognisk epidemicznych zachorowań na odrę.

Nie odnotowano zgonów z powodu powikłań po zachorowaniu na odrę.

Od początku roku w województwie zachodniopomorskim zgłoszono 51 przypadków zachorowań na odrę, które spełniają kryterium definicji przypadku, dotychczas potwierdzono laboratoryjnie 21 przypadków.

W ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w każdym przypadku zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na odrę prowadzone są działania mające na celu ustalenie osób z kontaktu z chorym, określenie statusu uodpornienia tych osób oraz weryfikację laboratoryjną przypadku. Nieuodpornione osoby z otoczenia chorego na odrę są kierowane przez inspekcję sanitarną na szczepienia. W ramach nadzoru nad otoczeniem osób chorych od początku roku na terenie województwa zaszczepiono przeciwko odrze 485 osób.

Szybkość i skuteczność wdrożenia działań przez inspekcję sanitarną jest uzależniona od niezwłocznego zgłaszania zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę przez lekarzy, do których trafiają pacjenci.