Na miejscu jest już kilka jednostek straży pożarnej – zapotrzebowano wojskową straż pożarną i strażaków z Warszowa.