Już ponad 3 mln wniosków o Rodzina 500+ i Dobry Start

Ponad 2,1 mln wniosków o Rodzina 500+ zostało złożonych drogą elektroniczną w ciągu dwóch tygodni. W tym czasie napłynęło też 1,2 mln wniosków do programu Dobry Start– powiedział wiceminister Stanisław Szwed podczas konferencji w Skoczowie w woj. śląskim.

Wiceminister dodał, że w woj. śląskim złożono ponad 287 tys. wniosków o 500+ i 167 tys. o Dobry Start.

Wiceminister w poniedziałek odwiedził Skoczów na Śląsku, gdzie sprawdzał realizację wypłat z obu programów rządowych. „Na przykładzie tego miasta można powiedzieć, że program jest dobrze realizowany” – dodał.

Skoczów liczy 26 tys. mieszkańców. Świadczenie Rodzina 500+ przysługiwało dotychczas ok. 3,2 tys. dzieci. Obecnie liczba ta wzrośnie do ok. 5,5 tys. Z programu Dobry Start skorzystało w ub.r. 3,3 tys. dzieci. Do miejscowego ośrodka napłynęło już 1650 wniosków na 500+ i 1020 o Dobry Start.

Od 1 lipca świadczenie Rodzina 500+ przysługuje na każde dziecko do 18 r.ż. bez kryterium dochodowego. Od tego dnia wnioski można składać elektronicznie. Od 1 sierpnia będzie to możliwe także w formie tradycyjnej – papierowej. Po rozszerzeniu formuły programu Rodzina 500+ wsparciem objętych będzie 6,8 mln dzieci.

Świadczenie Dobry Start to 300 zł wsparcia i przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia 24 lat. Od 1 sierpnia wnioski będą mogli składać także uczniowie szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych.

MR