Dodatkowy pas dla oczkujących na przeprawę i możliwość zawracania dla kierowców jadących z Karsiborza, to najważniejsze zmiany po modernizacji ul. Pomorskiej.

Nowy pas dla oczekujących na przeprawę rozpoczyna się zaraz za mostkiem nad Ognicą. Tutaj zaczynają się z prawej strony jezdni białe, betonowe płyty. Na co dzień nie muszą być wykorzystywane, ale w trakcie nasilenia ruchu….

Znaki drogowe jednoznacznie wskazują, że jadąc na przeprawę należy trzymać się prawej strony jezdni.

Zbudowany został kilometrowy pas dla oczekujących na przeprawę promową. Jezdnia służy do jazdy na wprost (gdy nie ma kolejki, to na przeprawę, albo w stronę Karsiborza).

Dodatkowy pas ma umożliwiać kierowcom postój w kolejce na przeprawę. Należy na nim oczekiwać, dy inne pasy uniemożliwiają przejazd.

Dzięki temu jazda na wprost (m.in. do Karsiborza) będzie łatwiejsza i bezpieczna.

Oznakowanie poziome wyraźnie wskazuje, ze nowy pas jest dedykowany jadącym na przeprawę.

Tym samym pojazdy jadące na prom, nie będą (na długości 1 km) blokowały przejazdu tym, którzy jadą do Karsiborza.

Istotne znaczenie ma rejon skrzyżowania prowadzącego na most do Karsiborza. Tutaj bowiem jadący na Karsibórz mają ułatwioną sytuację, gdyż nie będą mieć zablokowanego pasa. A ci, jadący od Karsiborza mogą pojechać na wprost – w stronę Łunowa i S3 – lub zawrócić zgodnie z nową organizacją ruchu zgodną z oznakowaniem.

Foto, info UM