W związku z zaistniałym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, spowodowanym transportem przez okręt Marynarki Wojennej RP po torze wodnym (Kanał Piastowski, Kanał Mieliński, Cieśnina Świna) niewybuchu z okresu II wojny światowej w dniu 14 lipca 2019 r. w godz. 08.00 – 09.00, Prezydent Miasta Świnoujście zarządził ewakuację dla osób przebywających w strefie bezwzględnej, której zewnętrzna granica obejmuje teren do 200 m. od osi toru wodnego.

Ewakuacji podlegają osoby znajdujące się w budynkach nr 34, 34A, 34B, 35 przy ul. Bohaterów Września, nr 8 Willa Grażyna przy ul. Wybrzeże Władysława IV, nr 10 Stacja Paliw Orlen przy ul. Wybrzeże Władysława IV, nr 4 Warsztaty „Żeglugi Świnoujskiej” przy ul. Rogozińskiego, nr 25 przy ulicy Karsiborskiej, obiektach Portu Jachtowego – Basenu Północnego i SAR. nr 2, 3, 4 przy ul. Barkowej, nr 1 przy ul. Kanałowej.

Mieszkańcy znajdujący się w strefie otwartej przestrzeni, która obejmuje teren do 550 m od granicy zewnętrznej strefy bezwzględnej, zobowiązani są do pozostania w miejscu zamieszkania i nie zbliżania się do okien, wychodzenia na balkon i taras oraz nie wychodzenia na zewnątrz budynku.

Ewakuacja przeprowadzona zostanie w dniu 14 lipca br. w godzinach 07.00 – 08.00.

Miejsce gromadzenia (przebywania) ludności na czas ewakuacji:

– Ośrodek Sportu i Rekreacji – hala sportowa przy ul. Piłsudskiego 9.

Transport ewakuowanych osób do miejsca gromadzenia (przebywania) od godz. 07.00 zabezpieczy autobus komunikacji miejskiej podstawiony przy pętli autobusowej przy Kapitanacie Portu w Świnoujściu.

Powrót mieszkańców nastąpi po opuszczeniu toru wodnego przez w/w okręt.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem:

91 3220008, 91 3220009, 91 3214426 w godz.:

– 12.07.2019 – piątek od 07.30 do 15.30;
– 13.07.2019 – sobota od 07.30 do 15.30;
– 14.07.2019 – niedziela od 05.15 do czasu zakończenia przedsięwzięcia.

NIE DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ GROZI CIĘŻKIM KALECTWEM LUB ŚMIERCIĄ !!!