Kolejne nakazy opuszczenia Polski

25 obcokrajowców przebywało bądź pracowało w Polsce nielegalnie – wynika z ustaleń funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy przeprowadzili w ostatnich dniach kolejne kontrole legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

W 16 przypadkach powodem wydania decyzji zobowiązujących do powrotu był fakt, że cudzoziemcy nie opuścili Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu.

Inne postępowania dotyczyły braku dokumentów uprawniających do wjazdu bądź przebywania w Polsce, przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom i nielegalnej pracy.

Wśród zweryfikowanych osób byli obywatele Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i Pakistanu. Kontrole przeprowadzili funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Gdańsku, Świnoujściu, Gdyni, Kołobrzegu, Szczecinie, Elblągu i Ustce.

Straż graniczna