Rozpoczynamy remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego

138 dni ma trwać modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Monte Cassino. Obiekt zostanie ocieplony i wymalowany. Remont dotyczył będzie także wnętrza budynku.

To kolejny z budynków oświatowych w mieście, który przejdzie termomodernizację. Dzięki temu, po remoncie będzie w nim łatwiej utrzymać ciepło w zimie i chłód – latem. Jednocześnie, z uwagi na zmniejszenie strat energetycznych, tańsza będzie jego eksploatacja.

Wykonawcą remontu będzie wybrana w przetargu Firma Budowlana FOGT, która zaproponowała kwotę 1 398 510 zł.

W ramach zadania wykonać ma ocieplenie budynku styropianem, wykonanie tynku zewnętrznego, wymianę rynien, drzwi zewnętrznych i okien, wykonać nowe zadaszenie dobudówki, wymienić parapety, obróbkę blacharską i instalację odgromową. Ponadto wewnątrz ma być wymieniona cała instalacja centralnego ogrzewania.

Info, foto UM