Funkcjonariusze MOSG zweryfikowali zatrudnienie przeszło 8,5 tys. cudzoziemców

Pierwsze półrocze tego roku funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej zamknęli liczbą 293 kontroli w zakresie powierzania cudzoziemcom pracy, jej wykonywania oraz prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej. Zweryfikowali zatrudnienie 8753 osób. Stwierdzili, że 1602 cudzoziemców pracowało lub prowadziło działalność gospodarczą niezgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami były: praca bez zezwolenia bądź oświadczenia o jej powierzeniu oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Najczęściej kontrolowano branżę gastronomiczną i budowlaną. W wyniku przeprowadzonych kontroli w pierwszym półroczu 2019 r. zostało wydanych 69 decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu.

Tylko w minionym miesiącu funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 47 zakończonych protokołem kontroli zatrudnienia cudzoziemców. Zweryfikowali pracę 1852 osób, z których 506 pracowało nielegalnie.

19 czerwca elbląscy funkcjonariusze zakończyli kontrolę w firmie produkującej meble. Stwierdzili, że prezes zarządu powierzał pracę 56 cudzoziemcom bez zezwoleń i umów (53 to obywatele Ukrainy, 3 Mołdawii). Łącznie zweryfikowali w tej firmie zatrudnienie 64 cudzoziemców. Kilka dni później podczas kontroli zakładu, który kierował cudzoziemców do produkcji materiałów zbrojeniowo-budowlanych oraz mebli ustalili, że właściciel powierzał pracę bez zezwolenia 200 cudzoziemcom (184 z Ukrainy, 10 Białorusi, 5 Gruzji, 1 Mołdawii). Sprawdzili zatrudnienie 534 cudzoziemców. W innym przedsiębiorstwie zweryfikowali zatrudnienie 35 osób. Tylko 3 z nich pracowały legalnie, pozostałym cudzoziemcom powierzono pracę bez zezwoleń i umów.

W ubiegłym roku funkcjonariusze MOSG przeprowadzili 591 kontroli zatrudnienia cudzoziemców, z czego w 545 przypadkach stwierdzili uchybienia. Zweryfikowali pracę prawie 12 tysięcy obcokrajowców. Ponad 2700 z nich pracowało lub prowadziło działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami.

Straż Graniczna