Powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie

3 lipca 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie inspektorowi Kazimierzowi Piotrowskiemu, piastującemu do tej pory stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie.

Inspektor Kazimierz Piotrowski ma 48 lat. Z Policją związany jest od 1991 roku. Służbę rozpoczynał jako policjant Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, a następnie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Od 2006 roku związany był z Wydziałem Kontroli. W 2012 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych, a od 2013 roku pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Konwojowego. Od 2017 roku zajmował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie od dnia 3.07.2019 roku pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie.

insp. Kazimierz Piotrowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.