Matura 2019 – WYNIKI

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 lipca 2019 r. dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i czerwcu 2019 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 lipca 2019 r.dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego przeprowadzone gow maju i czerwcu 2019 r.