Zachodniopomorskie – WSTĘPNE DANE O BEZROBOCIU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – CZERWIEC 2019

Według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2019 roku wyniosła 40 878 osób.

Liczba zarejestrowanych w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 1 880 osoby (4,4%), a w porównaniu z czerwcem 2018 roku jest niższa o 3 864 osób (4,2%).

Z ostatniego oficjalnego komunikatu GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim w maju 2019 r. wyniosła 6,9% wobec 7,6% rok wcześniej.

Bezrobocie w regionie na koniec czerwca 2019 roku może wynieść 6,6%. W czerwcu 2019 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy w województwie łącznie 6 439 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wobec 7 399 miesiąc wcześniej i 7 312 w czerwcu 2018 r.