Punkt zbiórki odpadów. Zobacz co i kiedy można oddać do PSZOK.

FIRMA REMONDIS SZCZECIN sp. z o.o., informuje, iż od dnia 24.06.2019 odpady od mieszkańców Świnoujścia do PSZOK przyjmowane będą na ul. Karsiborskiej 33a w godzinach: w okresie od 1 kwietnia do 30 września: w dni robocze w godzinach: od 12:00 do 20:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 15:00. Natomiast od 1 października do 31 marca: w dni robocze w godzinach: od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 15:00.

Zobacz więcej.

Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy do PSZOK przyjmowane będą następujące frakcje odpadów:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) szkło,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone
i opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

h) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki
i chemikalia,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe,

l) zużyte opony.

WOŚ UM Świnoujście