Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Karsibór w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 1800 w budynku MDK Karsibór przy ul. 1-go Maja 40
z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie zebrania (sprawy regulaminowe).
Wybór przewodniczącego zebrania.
Informacja przedstawicieli Miasta o sprawach ważnych dla mieszkańców.
Przeprowadzenie wyborów członków Zarządu Osiedla Karsibór.
Zamknięcie zebrania.
Serdecznie zapraszam

Prezydent Miasta
Janusz Żmurkiewicz