Sprawdzali pobyt i zatrudnienie cudzoziemców

20 cudzoziemców musi opuścić Polskę po kontrolach przeprowadzonych w tym tygodniu przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Głównym powodem wydania decyzji zobowiązujących do powrotu było przekroczenie przez obcokrajowców dopuszczalnego okresu pobytu.

Dotyczyło to 5 obywateli Gruzji, 3 Ukrainy i Serba skontrolowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Gdańska, Ustki i Świnoujścia.

W 6 przypadkach cudzoziemcy wykonywali pracę niezgodnie z przepisami, co stwierdzili strażnicy graniczni ze Szczecina. Dotyczyło to obywateli Ukrainy i Białorusi. 3 innych obcokrajowców otrzymało odmowy wjazdu do Polski, ponieważ ich dane figurowały w Systemie Informacyjnym Schengen.

Pozostali cudzoziemcy nie mieli dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce lub cel ich pobytu był niezgodny z deklarowanym. Otrzymali zakazy ponownego wjazdu na czas od 6 miesięcy do roku.

Straż graniczna