Wybrzeże Władysława IV. To już ostatnie prace

Na ul. Wybrzeże Władysława IV jeździmy już po nowej jezdni. Nadal musimy jednak uważać, bo oznakowanie na ulicy zostanie wymalowane za kilkanaście dni.

Dobiega końca inwestycja, której celem podstawowym była przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w Śródmieściu. Jednocześnie zmodernizowana została jezdnia ulicy Wybrzeże Władysława IV. We wtorek 18 czerwca, drogowcy układali asfalt na ostatnich odcinkach drogi (pomiędzy skrzyżowaniami z pl. Słowiańskim i ul. Marynarzy, na Pl. Rybaka oraz skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej). Kończyli także odtworzenie parkingu na pl. Rybaka.

Wprawdzie jezdnia jest dopuszczona do ruchu, ale musimy tu zachowywać szczególną ostrożność z uwagi na brak oznakowania poziomego. Linii na świeżo położonym asfalcie nie można bowiem – ze względów technologicznych – wymalować wcześniej niż po kilkunastu dniach.

Przedmiotem głównym inwestycji jest przebudowa i modernizacja istniejących wylotów kanalizacji deszczowej w Dzielnicy Śródmiejskiej w Świnoujściu w niżej opisanym zakresie:

– Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej o średnicy od 0,20 do 0,60m, oraz montaż w

studzienkach przed wylotami kołnierzowych klap zwrotnych z PEHD,

– Budowa przepompowni wód opadowych wraz z rurociągiem tłocznym i wewnętrzną linią zasilającą, – Budowa układu podczyszczania wód opadowych,

– Roboty rozbiórkowe jezdni bitumicznej oraz odtworzeniowe nawierzchni jezdni, chodników oraz parkingu w ciągu ul. Wybrzeże Władysława IV oraz w obrębie placu Rybaka,

– Przebudowa kolidującego odcinka wodociągu,

– Rozbiórka kolidujących fragmentów nieczynnej sieci ciepłowniczej.

info UM