DRAGON-19, Zadania transportowe 8.FOW

Jednym z głównych zadań okrętów transportowo-minowych z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża jest transport techniki wojskowej. W ramach największego w tym roku ćwiczenia Sił Zbrojnych RP pod kryptonimem DRAGON-19 okręt ORP „Kraków” zrealizował operację załadunku i przerzutu pododdziału wojsk sojuszniczych drogą morską.

Fot: mat. Witold Morkowski