DRAGON-19 – operowanie sił okrętowych na morzu

Główne zadanie sił okrętowych polega na prowadzeniu operacji obronnej i niedopuszczenie do blokady państwa od strony morza.

W tym celu okręty, lotnictwo morskie i Morska Jednostka Rakietowa prowadzą kompleksową operację osłony szlaków żeglugowych m.in. przed atakami z powietrza i działaniami okrętów podwodnych, wytyczanie bezpiecznych torów wodnych, działania przeciwminowe oraz ratownicze. Załogi okrętów Marynarki Wojennej przeprowadzą działania zmierzające do udaremnienia wysadzenia potencjalnego desantu.

Okręty wykonają strzelania artyleryjskie do celów powietrznych i nawodnych. Prowadzone są operacje poszukiwania i niszczenia min, obrona przed bronią masowego rażenia, rozpoznanie, a także uzupełnianie zapasów na morzu.

Więcej na stronie 3. Flotylli Okrętów.
Zdjęcia: Sławomir Lipiecki