„Dziki” kontra Jelenie
Akcja ratowania dwóch jeleni w Świnoujściu.
Ratowali Rafał Suchecki, Roman Bełczącki ,koło łowieckie Dzik-Świnoujście, Janusz Starenczak,Jacek Antczak, Mariusz Janik.
Myśliwi z koła łowieckiego Dzik uratowali jelenie za błota na polach refulatu