Zawróceni do portów

Trzy jednostki pływające musiały zawrócić do portów po kontrolach, jakie 13 czerwca przeprowadzili funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska i Świnoujścia.

Załoga SG-112 z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej zatrzymała do kontroli na Zatoce Gdańskiej jacht z czterema osobami na pokładzie. Funkcjonariusze stwierdzili, że kapitan jednostki nie miał ważnej karty bezpieczeństwa, z kolei jeden z załogantów nie posiadał wymaganych uprawnień i świadectw STCW. W związku z naruszeniem ustawy o bezpieczeństwie morskim, strażnicy graniczni nakazali kierownikowi jednostki powrót do portu. Zawrócić musiał również szyper kutra skontrolowanego przez strażników granicznych kilka godzin później w tym samym rejonie. Spośród czterech załogantów jeden nie miał świadectwa bezpieczeństwa w zakresie ppoż.

Na Zatoce Pomorskiej załoga SG-212 z Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej skontrolowała polską jednostkę sportowo – żeglarską. Okazało się, że jej sternik nie miał uprawnień do prowadzenia jachtu, dlatego natychmiast nakazano mu powrót do portu.

W związku ze stwierdzonymi uwagami dokumentacja z kontroli jednostek zostanie przesłana do administracji morskiej.

Straż graniczna