Świnoujście – Wydzierżawienie parkingu na Warszowie – to sabotaż czy zwykła głupota ??

 

Wydzierżawienie parkingu na Warszowie – to sabotaż czy zwykła głupota ??

Co stało za pomysłem a następnie realizacja tego bezmyślnego pomysłu – jakim jest wydzierżawienie parkingu na Warszowie przy ulicy Ku Morzu ??

Parking powstał w ramach ułatwienia dostępu do plaży dla mieszkańców Warszowa – którym – część terminalu i port zewnętrzny ten dostęp ograniczyły.

Parking powstał ze środków LNG POLSKA – a dziś jakiś …. – wydzierżawia ten obiekt – przez co ogranicza mieszkańcom prawobrzeża dostęp na naszej plaży.

Panie Prezydencie Żmurkiewicz – czas najwyższy aby osobę odpowiedzialną za ten skandal pokazać palcem i ukarać za bezmyślność


Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego II postępowania na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Ku Morzu (działka Świnoujście Warszów nr 18 obr. 0011) w Świnoujściu o powierzchni parkingowej ok. 3200 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu samochodowego w okresie 1.06-30.09.2019 r., w terminie wpłynęła 1 oferta.

Złożyła ją firma PROJEKT PARKING Sp. z o.o. z Poznania, uzyskując rekomendację do zawarcia przedmiotowej umowy.