#61 dostawa skroplonego gazu ziemnego dotarła do świnoujskiego #TerminalLNG