Zobowiązania do powrotu dla 22 cudzoziemców

Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej wystawili w mijającym tygodniu 22 decyzje zobowiązujące cudzoziemców do powrotu.

W 16 przypadkach dotyczyło to obcokrajowców, którzy nie opuścili Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu.

Wśród nich było 14 obywateli Ukrainy oraz Gruzin, których zatrzymano w Gdańsku i Serb skontrolowany w Świnoujściu. Dwóch cudzoziemców z Ukrainy nie realizowało celu zgodnego z wydaną wizą, ponieważ nie podjęło zatrudnienia u wskazanego pracodawcy. Pozostali czterej cudzoziemcy z Ukrainy, Rosji i Białorusi nielegalnie pracowali, nie mieli wizy lub ich pobyt w Polsce był niepożądany.

Wszyscy zatrzymani otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na czas od 6 miesięcy do 5 lat. Postępowania administracyjne przeprowadzili funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Gdańsku, Świnoujściu, Gdyni, Kołobrzegu i Szczecinie.

Straż Graniczna